Student en huurder: wat zijn je rechten en plichten?

Door: Lauren Wendrich

Voor menig student wordt het gezien als de mooiste tijd van zijn of haar leven: de studententijd. De eindexamens zijn achter de rug, de zomervakantie is voorbij en je start met een studie in een (nog) onbekende, grote stad. De meeste studenten gaan daarnaast hard op zoek naar een kamer. Het constant op en neer reizen is voor het opbouwen van je nieuwe leven immers niet ideaal. Na het ondertekenen van een lang en ingewikkeld huurcontract begin je met verhuizen, maar heb je eigenlijk enig idee wat jouw toekomstige rechten en plichten als huurder zullen inhouden? In deze blog leg ik het uit.

Het huurcontract is vaak langdradig, maar dat neemt niet weg dat het belangrijk is om alles goed door te nemen. Als huurder heb je verschillende rechten en plichten die met elkaar samenhangen. Voldoe je niet aan de plichten, dan vervallen ook de rechten. Ten eerste heb je als huurder de verplichting om voor de afgesproken datum, elke maand het afgesproken huurbedrag over te maken naar de verhuurder. Ten tweede dient de huurder de woning te gebruiken als ‘goed huurder’. Als goed huurder dien je onder andere kleine gebreken zelf te repareren indien deze dermate eenvoudig en goedkoop zijn dat deze voor rekening van de huurder komen. Daarnaast dien je geen overlast te veroorzaken en het gehuurde in de oude staat op te leveren indien de huuropzegging is gedaan binnen de geldende opzegtermijn.

Aan de andere kant heb je als huurder verschillende rechten. Een van deze rechten, en misschien wel de belangrijkste, ziet op de huurbescherming. Door de huurbescherming kan de huurder niet zomaar uit zijn woning worden gezet en kan de verhuurder niet zonder geldige, wettelijke reden het huurcontract opzeggen. De huurbescherming geldt voor de huur van een huis, appartement en woonwagen. Huur je als student een kamer in een studentenhuis? Dan heb je niet enkel recht op huurbescherming, maar ook op huurprijsbescherming. Als een huurder vermoedt dat hij te veel huur of te hoge servicekosten betaalt, kan hij naar de Huurcommissie stappen. De Huurcommissie informeert, adviseert en doet vervolgens uitspraak over de huurprijs en servicekosten. Een ander belangrijk recht dat de huurder heeft, is het recht op woonplezier en woongenot. Dit omvat ook het recht op privacy. Een huurder moet ongestoord gebruik kunnen maken van het gehuurde zonder overlast van de verhuurder. Daarnaast mag de verhuurder niet zomaar onaangekondigd de woning betreden voor bijvoorbeeld een inspectie. Hiervoor zal de verhuurder altijd toestemming moeten vragen, maar de huurder is niet verplicht toestemming te geven. Daarentegen kan er wel een regeling worden opgenomen in het huurcontract. Omdat zo’n regeling vaak een inbreuk maakt op de grondrechten van huurders, zal het enkele waarborgen voor de huurder moeten bevatten.

Als laatste kun je als huurder recht hebben op huurtoeslag. Om recht te hebben op huurtoeslag moet je, in tegenstelling tot de overige rechten, voldoen aan enkele voorwaarden. In de eerste plaats mag het inkomen niet te hoog zijn. Dit hangt af van de huur, de leeftijd en de samenstelling van het huishouden. In de tweede plaats mogen de huur en het vermogen niet te hoog zijn. Ook dit hangt af van de leeftijd en samenstelling van het huishouden. Tot slot dient het gehuurde een zelfstandige woonruimte te zijn met eigen keuken, wc en toegangsdeur die op slot kan. Op de website van de Belastingdienst kun je een proefberekening doen om te zien of je in jouw woonsituatie recht hebt op huurtoeslag.

Kortom, als huurder heb je verschillende plichten en rechten die volgen uit het huurcontract. Hiervoor moet je wel jouw plichten netjes nakomen. Let er daarnaast op dat niet elk huurcontract hetzelfde is! Onder andere geldbedragen en data zullen per huurcontract verschillen en ook de formulering en opzet zal per huurcontract verschillen.