Donaties

Het voortbestaan van onze vereniging is afhankelijk van uw giften. Kunt u ons helpen anderen te helpen? Elke donatie is welkom, van klein tot groot.

Donaties via overboeking

U kunt uw donatie overmaken naar IBAN NL80RABO0137737742 t.n.v. VRB Utrecht.

ANBI

De Vereniging Rechtshulp en Bemiddeling is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN/Fiscaal nummer: 818486983