Wie zijn wij?

Ons dOel

De VRB is een intiatief van studentenopgezet in september 2007, dat kwalitatief hoogwaardige rechtshulp en bemiddeling bereikbaar maakt voor minder draagkrachtige particulieren, kleine ondernemers, verenigingen en stichtingen. Tot de leden van de VRB behoren studenten Rechtsgeleerdheid.

Naast het verbeteren van de door studenten aangeboden rechtshulp zet de VRB zich ook in voor het verbeteren van samenwerkingsverbanden met andere studentenrechtshulporganisaties. Ook onderhoudt de VRB contacten met de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Utrecht, de Gemeente Utrecht en welzijnsorganisaties in Utrecht.

Klantvriendelijkheid staat bij de VRB voorop. De VRB biedt begeleiding gedurende de hele dienstverlening, omdat het effectief oplossen van een conflictsituatie dat vereist. Gezien het gemiddelde ervaringsniveau van de leden, neemt de VRB geen zaken aan in de sfeer van het strafrecht en personen- en familierecht. Is er sprake van een dergelijke zaak, dan wordt er altijd doorverwezen naar een advocaat of mediator.

Kwaliteit en kennis zijn bij de VRB gewaarborgd door gebruik te maken van studentleden en afgestudeerde leden. Organisatorische en zaakinhoudelijke taken worden uitgevoerd door leden met een passende studieachtergrond. Diversiteit van deze studieachtergrond van leden is belangrijk voor de VRB. Naast studentleden hebben ook bestuurs- en commissieleden een achtergrond in een specifieke of andere vakgebieden. Daarmee wordt gewaarborgd dat alle functies binnen de VRB bezet worden door leden met theoretisch en praktisch verstand van zaken.

Toekomstgerichtheid is kenmerkend voor de VRB. Het lidmaatschap kent geen maximale termijn, zodat leden in staat worden gesteld om voor een langere periode bij de VRB te blijven. Hiermee worden kennis, ervaring en kwaliteit behouden voor de VRB-leden. Ook beoogt de VRB hiermee te voorkomen dat het idealistische perspectief van de vereniging in de loop der jaren wordt vervangen door ‘cv-building’.

Doelstelling

Op een laagdrempelig niveau optimale klantvriendelijkheid en kwaliteit van dienstverlening verwezenlijken voor de doelgroep van de VRB.

Studentleden zo goed mogelijk bijstaan in het opdoen van praktijkervaring tijdens hun lidmaatschap van de VRB.