Online kopen maar niets geleverd krijgen: wat nu?!

Door: Renée de Coninck 

De afgelopen jaren is de webshop een steeds normaler begrip geworden. Steeds vaker wordt het bezoek aan de fysieke winkel omgeruild voor het vullen van een winkelmandje online. U herkent het waarschijnlijk wel: waarom moeite doen om af te reizen naar een fysieke winkel, als het gewilde product ook met één druk op de knop de volgende dag op de deurmat ligt?

De koop op een webshop brengt echter ook risico’s met zich. Na betaling krijgt u, in tegenstelling tot een aankoop in een fysieke winkel, niet direct het product in een tasje mee naar huis. Wat als u bestelt, betaalt, maar nooit geleverd krijgt? Helemaal als het om een grote aankoop gaat, kan dit nadelig zijn voor u als consument. In het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) is een groot aantal bepalingen opgenomen die uitkomst bieden bij een dergelijke situatie. In de aankomende alinea’s zal ik deze kwestie uitwerken en een aantal tips geven om teleurstelling te voorkomen.

Met het doen van de aankoop op de webshop is een koopovereenkomst tot stand gekomen. Beide partijen zijn verplicht tot een prestatie bij deze overeenkomst: u, de consument, moet betalen en de webshop moet het product leveren. Wanneer dit niet gebeurt, kunt u de webshop ‘‘in gebreke stellen’’. Met een dergelijke ingebrekestelling verzoekt u de webshop schriftelijk om binnen een redelijke termijn, meestal twee weken, alsnog na te komen. Wanneer de webshop hier geen gehoor aan geeft en er nog steeds niet geleverd wordt, is deze in verzuim. U kunt de koopovereenkomst dan ontbinden op basis van art. 265 lid 1 BW. Er is hier immers sprake van een tekortkoming in de nakoming aan de kant van de webshop. Dit rechtvaardigt de ontbinding van de koopovereenkomst. Op deze manier wordt geacht dat de overeenkomst niet langer bestaat.

Nu de koop is ontbonden, ontstaat er aan de zijde van de webshop de verbintenis om de reeds gedane betalingen die u gedaan heeft terug te betalen. Er is immers geen overeenkomst meer. De grondslag hiervoor is art. 6:271 BW en art. 7:19a lid 3 BW.

Wanneer de webshop deze verbintenis niet binnen een redelijke termijn nakomt, is deze in verzuim, zoals bedoeld in art. 6:82 BW. U kunt dan verdere stappen ondernemen om uw geld terug te krijgen. Denk hierbij aan het starten van een rechterlijke procedure.

Voorkomen is beter dan genezen. Hoe kunt u ervoor zorgen dat u niet de dupe wordt van een dergelijke situatie? Kies ten eerste altijd voor de optie om achteraf te betalen. U betaalt dan pas wanneer u het product in huis heeft, en er dus al geleverd is. Wanneer dit niet mogelijk is, doe dan onderzoek naar de betrouwbaarheid van de webshop. Staan er wellicht op het internet recensies van consumenten die bij deze webshop hebben besteld, maar niet geleverd hebben gekregen? Is de webshop terug te leiden naar een bestaand adres en KvK nummer? Ziet de vormgeving en lay-out van de webshop er betrouwbaar en professioneel uit?

Heeft u hulp nodig met het terugkrijgen van uw geld en het ondernemen van juridische stappen? De VRB slaat graag de handen ineen om tot een oplossing te komen. Neem contact op met ons via bestuur@vrb-utrecht.nl of +31629419293. Onze zaakbehandelaren zijn bereid om u van begin tot eind bij te staan.