Lees alstublieft voordat u contact met ons opneemt de volgende checklist door om te kijken of uw probleem past bij de hulp die wij bieden. Indien dit het geval is vindt u verderop op deze pagina onze contactgegevens alsmede een contactformulier.

De Vereniging Rechtshulp en Bemiddeling richt zich op laagdrempelige geschillen op de volgende gebieden:

 • Algemeen verbintenissenrecht
 • Incassoconflicten
 • Huurzaken
 • Niet spoedeisende arbeidsconflicten
 • Burenconflicten
 • Consumentenzaken
 • Koop en leveringsproblemen
 • Eenvoudige bestuurlijke geschillen
 • Samenwerkingsproblemen
 • Verkeersovertredingen
 • Onderwijsgeschillen
 •  

Daarbij kunnen wij de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • Bemiddelen
 • Schriftelijk advies
 • Opstellen brieven
 • Opstellen dagvaarding / conclusie van antwoord / repliek / dupliek / verzoekschrift
 • Voeren van procedure
 • Opstellen bezwaarschrift / beroepschrift
 • Opstellen van contracten
 • Opstellen van Algemene Voorwaarden
 •  

Klik hier voor het overzicht van onze tarieven.

De volgende vormen van conflict kunnen wij helaas niet behandelen en moeten wij doorverwijzen:

 • Echtscheidingen, inboedelverdelingen, omgangsregelingen, alimentatiezaken en familierechtkwesties
 • Erfrecht
 • Ontbinding, verkoop, splitsing of oprichting B.V., N.V., of vennootschap onder firma.
 • Letselschade / gezondheidsrecht
 • Geavanceerde bestuursrechtelijke geschillen
 • Milieu / ruimtelijke ordening
 • Strafrecht
 • Vreemdelingenrecht
 •  

Contactformulier:

Probeert u zo duidelijk mogelijk te zijn, dit bespoedigt het proces. Informatie die wij graag willen hebben is:

 • Een korte en bondige omschrijving van uw geschil;
 • Vermelding van de betrokken partijen;
 • Duur van het probleem;
 • Wat u zelf graag als oplossing ziet.
 •  

Let op: Mocht u binnen twee weken geen reactie hebben, kijk dan even in uw spambox van uw e-mail of neem even telefonisch contact met ons op.

Klacht:

Indien u een klacht wilt indienen, kunt u tevens gebruik maken van het contactformulier.

 • Een korte en bondige omschrijving van uw klacht;
 • Vermelding van de betrokken partijen;
 • Duur van het probleem;
 • Wat u zelf graag als oplossing ziet.