Burenruzie: wat te doen aan beplanting over uw schutting?

Bent u ook zo aan het genieten van de zon, maar ergert u zich aan de beplanting van de buren die ver over de schutting uitsteekt? Of aan de hoge boom van de buren waardoor uw tuin nu in schaduw is gehuld? In deze blog zult u lezen wat de wet hierover zegt en wat u hieraan kan doen.

Wat zegt de wet erover?

Overhangende beplanting

Inden de beplanting van de buren over de schutting of andere erfscheiding heen groeit, geldt als uitgangspunt dat u eerst de buren moet aanmanen. De achterliggende reden is dat het verwijderen van overhangende beplanting regelmatig opzettelijk gebeurt en om enige zorg en kennis vraagt. Wordt er na de aanmaning geen actie ondernomen, dan bent u gerechtigd om de overhangende beplanting eigenhandig te verwijderen en toe te eigenen. In het geval dat u kosten maakt om de beplanting te verwijderen, zou u een vergoeding hiervoor kunnen vorderen wanneer u de gemaakte kosten aan kunt tonen en deze daarnaast ook redelijk zijn.[i]

Doorschietende wortels

Bijkomend kan het zo zijn dat u in uw tuin last heeft van doorschietende wortels uit de tuin van de buren. In sommige gevallen kunnen ingegroeide wortels zelfs problemen veroorzaken in uw perceel, bijvoorbeeld ingeval ze onder de bestrating groeien. Om de doorschietende wortels weg te hakken is geen aanmaning van de buren nodig, omdat het wekhakken veelal tijdens bijvoorbeeld het tuinieren onopzettelijk kan gebeuren en het daarnaast geen bijzondere kennis verlangt.[ii]

Bomen, heggen of heesters

Het is niet toegestaan dat de buren bomen, heggen of heesters hebben die binnen een bepaalde afstand van de erfscheiding staan. Voor bomen geldt vanaf het midden van de stam een afstand van twee meter. Voor heggen en heesters geldt een afstand van een halve meter van de erfscheiding, tenzij er blijkens een verordening of een plaatselijke gewoonte een kleinere afstand is toegestaan of u de buren hier toestemming voor heeft gegeven. U heeft volgens de wet echter niet de mogelijkheid om u te verzetten tegen bomen, heggen en heesters die niet hoger zijn dan de scheidsmuur tussen de erven.[iii] Wanneer het licht in uw tuin wordt ontnomen door bijvoorbeeld een hoge boom die dichter bij de erfscheiding staat dan is toegestaan, zou u eventueel de verwijdering van deze boom kunnen vorderen. Dit zal echter afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval, want voor de hoogte van de boom bestaat de regel dat bij de afwezigheid van een verordening of een plaatselijke gewoonte, er een hoogte van maximaal 2 meter geldt.[iv] Ingeval u de over de erfscheiding heen hangende takken wilt verwijderen, gelden dezelfde regels als bij de voorheen genoemde overhangende beplanting en is de afstand tot de erfgrens niet relevant.

Let op! Bij het eigenhandig verwijderen van overhangende beplanting en doorschietende wortels dient u er zorg voor te dragen dat de beplanting geen onevenredig grote schade oploopt die nadelige gevolgen teweegbrengen voor de eigenaar. In sommige gevallen zou dit namelijk misbruik van recht met zich mee kunnen brengen.[v]

Samenvattend: wat kunt u eraan doen?

Een gesprek over de beplanting met uw buren zou een goede eerste stap kunnen zijn om de kwestie op te lossen. Men vangt immers meer vliegen met honing dan met azijn. Mocht dit niet baten dan heeft u de mogelijkheid tot aanmaning. Er zal echter wel dienen te worden gekeken naar de specifieke omstandigheden van het geval. Wij helpen u graag om te kijken wat in uw geval de beste mogelijkheden zijn en om eventueel verdere stappen te nemen.

[i] Stolker, in: T&C BW, commentaar op art. 5:44 BW, aant. 2 (actueel t/m 15 februari 2019);art. 5:44 lid 1 BW.

[ii] Stolker, in: T&C BW, commentaar op art. 5:44 BW, aant. 3 (actueel t/m 15 februari 2019); art. 5:44 lid 2 BW.

[iii] Art. 5:42 BW.

[iv] Art. 5:49 BW.

[v] Art. 3:13 BW.