Annulering of vertraging? De rechten van een vliegtuigpassagier

Door: Kees van Klaveren

De zomer is begonnen, koffers zijn gepakt, kortom klaar om met het vliegtuig op vakantie te gaan. Eenmaal aangekomen op het vliegveld doorloop je alle stappen van de incheckbalie tot aan de douane, waarna je rustig bij de gate wacht op het boardingsignaal van de stewardess. Plotseling wordt er door de stewardess duidelijk gemaakt dat de vlucht met enkele uren is vertraagd en de mogelijkheid bestaat dat de vlucht wordt geannuleerd. Waar heb je als passagier recht op?

De rechten van vliegtuigpassagiers zijn neergelegd in verschillende verordeningen en verdragen. De twee belangrijkste zijn de verordening 261/2004 en het verdrag van Montreal 1999. De verordening 261/2004 is van toepassing op alle vluchten binnen de Europese Unie (hierna EU), alle vluchten die vertrekken van een land buiten de EU naar een land binnen de EU en als laatst alle vluchten die vertrekken van een EU-land naar een land buiten de EU. Het verdrag van Montreal 1999 regelt de rechten van passagiers wanneer het gaat over vluchten tussen landen die het verdrag ondertekend hebben. In deze blog zal een vertraging of annulering van een vlucht, die onder de verordening 261/2004 valt, verder worden uitgewerkt.

Een passagier heeft recht op compensatie als de vlucht drie of meer uur is vertraagd. De afstand van de vlucht bepaalt de uiteindelijke hoogte van de compensatie. Men heeft recht op 250 euro compensatie voor een vertraagde vlucht tot 1500 km, 400 euro compensatie voor een vertraagde vlucht van 1500 tot 3500 km en 600 euro compensatie bij een vertraagde vlucht van meer dan 3500 km. Er bestaat echter een uitzondering op de toekenning van compensatie. De vliegtuigmaatschappij hoeft geen compensatie te betalen, wanneer de vertraging is ontstaan door een buitengewone omstandigheid. Voorbeelden zijn onder meer extreme weersomstandigheden, natuurrampen, staking van derden en terrorisme.

Naast compensatie kan de passagier ook aanspraak maken op het recht van verzorging. Men heeft recht op verzorging voor een vertraagde vlucht van twee uur of meer bij vluchten van 1500 km of minder, drie uur of meer bij vluchten van 1500 tot 3500 km en 4 uur of meer bij alle andere vluchten. Onder verzorging valt bijvoorbeeld het recht op een maaltijd en verfrissingen, in verhouding tot de wachttijd. Tevens valt hieronder een hotelaccommodatie in het geval waarin een verblijf van één of meer nachten noodzaak wordt. Passagiers kunnen ook aanspraak maken op twee gratis telefoongesprekken of telex-, fax-, of een e-mailbericht verzenden.

Wanneer de vlucht in zijn geheel door de vliegtuigmaatschappij wordt geannuleerd heeft de passagier ten eerste het recht om zijn geld terug te vragen. De vliegtuigmaatschappij moet dat binnen zeven dagen doen. Ze kunnen ook een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden aanbieden. De passagier heeft naast het recht van terugbetalen ook recht op een compensatie. Dit zijn dezelfde compensatieregels die onder vertraging worden gebruikt. Dit geldt echter niet wanneer de vliegtuigmaatschappij de passagier tenminste veertien dagen vóór de vlucht op de hoogte stelt van de annulering. Het geldt ook niet wanneer de passagier middels een andere route heeft kunnen reizen zonder al te veel tijdsverlies. Ten slotte geldt de uitzondering van overmacht ook op het recht op compensatie voor het annuleren van een vlucht. Mocht er sprake zijn van overmacht, dan kan de passagier net als bij een vertraging altijd aanspraak maken op het recht van verzorging.

Nu je deze blog hebt gelezen, kan je met een gerust hart het vliegtuig instappen. Mocht je vlucht vertraagd of geannuleerd worden, dan weet je in ieder geval dat je ten eerste recht kan hebben op een compensatie en daarnaast recht kan hebben op verzorging. Fijne vakantie!